KBC Full Form in Kannada

KBC Full Form in Kannada | ನೀವು KBC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

KBC Full Form = Kaun Banega Crorepati

KBC Full Form in Kannada = ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x