LLB Full Form in Kannada

LLB Full Form in Kannada | ನೀವು LLB ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

LLB Full Form = Bachelor of Legislative Law

LLB Full Form in Kannada = ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾನೂನು

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x