IRDAI Full Form in Tamil

IRDAI Full Form in Tamil | நீங்கள் IRDAI பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

IRDAI Full Form = Insurance Regulatory and Development Authority of India

IRDAI Full Form in Tamil = இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x