PCPNDT Full Form in Tamil

PCPNDT Full Form in Tamil | நீங்கள் PCPNDT பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PCPNDT Full Form = Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act

PCPNDT Full Form in Tamil = கருத்தரிப்பதற்கு முன் மற்றும் பிறப்புக்கு முந்தைய நோய் கண்டறிதல் நுட்பங்கள் சட்டம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x