UPHC Full Form in Tamil

UPHC Full Form in Tamil |நீங்கள் UPHC பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

UPHC Full Form = Urban Primary Health Centres

UPHC Full Form in Tamil = நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x