SDPI Full Form in Tamil

SDPI Full Form in Tamil | நீங்கள் SDPI பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

SDPI Full Form = Social Democratic Party of India

SDPI Full Form in Tamil = சோஷியல் டெமாக்ரடிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x