DDUGKY Full Form in Tamil

DDUGKY Full Form in Tamil | நீங்கள் DDUGKY பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DDUGKY Full Form = Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana

DDUGKY Full Form in Tamil = தீன் தயாள் உபாத்யாய கிராமீன் கௌசல்யா யோஜனா

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x