SAARC Full Form in Tamil

SAARC Full Form in Tamil | நீங்கள் SAARC பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

SAARC Full Form = South Asian Association for Regional Cooperation

SAARC Full Form in Tamil = பிராந்திய ஒத்துழைப்புக்கான தெற்காசிய சங்கம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x