IEDSS Full Form in Tamil

IEDSS Full Form in Tamil | நீங்கள் IEDSS பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

IEDSS Full Form = Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage

IEDSS Full Form in Tamil = இடைநிலைக் கட்டத்தில் ஊனமுற்றோருக்கான உள்ளடக்கிய கல்வி

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x