DOTE Full Form in Tamil

DOTE Full Form in Tamil | நீங்கள் DOTE பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DOTE Full Form = Directorate Of Technical Education

DOTE Full Form in Tamil = தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்குநரகம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x