RSETI Full Form in Tamil

RSETI Full Form in Tamil | நீங்கள் RSETI பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

RSETI Full Form = Rural Self Employment Training Institutes

RSETI Full Form in Tamil = கிராமப்புற சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனங்கள்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x