MRMBS Full Form in Tamil

MRMBS Full Form in Tamil | நீங்கள் MRMBS பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

MRMBS Full Form = Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme

MRMBS Full Form in Tamil = முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு உதவித் திட்டம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x