AMIE Full Form in Tamil

AMIE Full Form in Tamil | நீங்கள் AMIE பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

AMIE Full Form = Associate Member of the Institution of Engineers

AMIE Full Form in Tamil = இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இன்ஜினியர்களின் இணை உறுப்பினர்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x