REGINF Full Form in Tamil

REGINF Full Form in Tamil | நீங்கள் REGINF பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

REGINF Full Form = Registration Information

REGINF Full Form in Tamil = பதிவு தகவல்

இந்தச் செய்தியானது தொலைத்தொடர்புத் துறை, TRAI மற்றும் இந்திய போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுப் பணியகத்தால் பொதுமக்களின் விழிப்புணர்விற்காக உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x