RCCB Full Form in Tamil

RCCB Full Form in Tamil | நீங்கள் RCCB பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

RCCB Full Form = Residual Current Circuit Breaker

RCCB Full Form in Tamil = மீதமுள்ள மின்னோட்டம் சர்க்யூட் பிரேக்கர்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x