DTED Full Form in Tamil

DTED Full Form in Tamil | நீங்கள் DTED பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DTED Full Form = Diploma in Teacher Education

DTED Full Form in Tamil = ஆசிரியர் கல்வியில் டிப்ளமோ

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x