JDS Full Form in Kannada

JDS Full Form in Kannada | ನೀವು JDS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

JDS Full Form = Janata Dal Secular

JDS Full Form in Kannada = ಜನತಾದಳ ಸೆಕ್ಯುಲರ್

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x