SCP/TSP Full Form in Kannada

By | October 1, 2022

SCP/TSP Full Form in Kannada | ನೀವು SCP/TSP ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

SCP/TSP Full Form = Special Component Plan/Tribal Sub Plan

SCP/TSP Full Form in Kannada = ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ/ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು: