SBCID Full Form in Tamil

SBCID Full Form in Tamil | நீங்கள் SBCID பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

SBCID Full Form = Special Branch Criminal Intelligence Department

SBCID Full Form in Tamil = சிறப்புப் பிரிவு குற்றப் புலனாய்வுத் துறை

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x