NMMS Full Form in Tamil

NMMS Full Form in Tamil | நீங்கள் NMMS பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

NMMS Full Form = National Means-cum-Merit Scholarship Scheme examination

NMMS Full Form in Tamil = நேஷனல் மீன்ஸ்-கம்-மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம் தேர்வு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x