RNRM Full Form in Tamil

RNRM Full Form in Tamil | நீங்கள் RNRM பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

RNRM Full Form = Registered Nurse and Registered Midwife

RNRM Full Form in Tamil = பதிவுசெய்யப்பட்ட செவிலியர் மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட மருத்துவச்சி

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x