BHMS Full Form in Tamil

BHMS Full Form in Tamil | நீங்கள் BHMS பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

BHMS Full Form = Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery

BHMS Full Form in Tamil = ஹோமியோபதி மருத்துவம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை இளங்கலை

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x