RMSA Full Form in Tamil

RMSA Full Form in Tamil | நீங்கள் RMSA பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

RMSA Full Form = Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan

RMSA Full Form in Tamil = ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x