DBCWO Full Form in Tamil

DBCWO Full Form in Tamil | நீங்கள் DBCWO பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DBCWO Full Form = District Backward Classes and Minorities Welfare Office

DBCWO Full Form in Tamil = மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x