PQWL Full Form in Tamil

PQWL Full Form in Tamil | நீங்கள்PQWL பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PQWL Full Form = Pool Quota Waiting List

PQWL Full Form in Tamil = பூல் ஒதுக்கீடு காத்திருப்போர் பட்டியல்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x