PMJAY Full Form in Tamil

PMJAY Full Form in Tamil | நீங்கள் PMJAY பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PMJAY Full Form = Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana

PMJAY Full Form in Tamil = பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x