PMFME Full Form in Tamil

PMFME Full Form in Tamil | நீங்கள் PMFME பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PMFME Full Form = PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme

PMFME Full Form in Tamil = மைக்ரோ உணவு பதப்படுத்தும் நிறுவனங்களின் திட்டத்தை PM முறைப்படுத்துதல்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x