CMWSSB Full Form in Tamil

CMWSSB Full Form in Tamil | நீங்கள் CMWSSB பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

CMWSSB Full Form = Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board

CMWSSB Full Form in Tamil = சென்னை பெருநகர குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் வாரியம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x