AITUC Full Form in Tamil

AITUC Full Form in Tamil | நீங்கள் AITUC பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

AITUC Full Form = All India Trade Union Congress

AITUC Full Form in Tamil = அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x