UAPA Full Form in Tamil

UAPA Full Form in Tamil | நீங்கள் UAPA பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

UAPA Full Form = Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act

UAPA Full Form in Tamil = சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் (தடுப்பு) திருத்தச் சட்டம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x