MLC Full Form in Kannada

MLC Full Form in Kannada | ನೀವು MLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

MLC Full Form = Member of the Legislative Council

MLC Full Form in Kannada = ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x