KVIC Full Form in Tamil

KVIC Full Form in Tamil | நீங்கள் KVIC பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

KVIC Full Form = Khadi and Village Industries Commission

KVIC Full Form in Tamil = காதி மற்றும் கிராமத் தொழில் ஆணையம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x