DGCA Full Form in Tamil

DGCA Full Form in Tamil | நீங்கள் DGCA பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DGCA Full Form = Directorate General of Civil Aviation

DGCA Full Form in Tamil = சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x