DEIC Full Form in Tamil

DEIC Full Form in Tamil | நீங்கள் DEIC பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DEIC Full Form = District Early Intervention Center

DEIC Full Form in Tamil = மாவட்ட ஆரம்ப தலையீடு மையம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x