CKYCRR Full Form in Tamil

CKYCRR Full Form in Tamil | நீங்கள் CKYCRR பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

CKYCRR Full Form = Central Know Your Customer Registry

CKYCRR Full Form in Tamil = உங்கள் வாடிக்கையாளர் பதிவேட்டை மத்திய அறிந்து கொள்ளுங்கள்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x