CCTNS Full Form in Tamil

CCTNS Full Form in Tamil | நீங்கள் CCTNS பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

CCTNS Full Form = Crime and Criminal Tracking Network and Systems

CCTNS Full Form in Tamil = குற்றம் மற்றும் குற்றவியல் கண்காணிப்பு நெட்வொர்க் மற்றும் அமைப்புகள்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x