AYUSH Full Form in Tamil

AYUSH Full Form in Tamil | நீங்கள் AYUSH பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

AYUSH Full Form = Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy

AYUSH Full Form in Tamil = ஆயுர்வேதம், யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம், யுனானி, சித்தா மற்றும் ஹோமியோபதி

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x