ADHD Full Form in Tamil

ADHD Full Form in Tamil | நீங்கள் ADHD பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

ADHD Full Form = Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD Full Form in Tamil = கவனக்குறைவு ஹைபராக்டிவிட்டி கோளாறு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x