NSDC Full Form in Marathi

By | June 25, 2022

NSDC Full Form in Marathi | जर तुम्हाला NSDC बद्दल जाणून घ्यायचे असेल, तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात, कारण आज आम्ही तुम्हाला त्याबद्दल सांगणार आहोत.

NSDC Full Form = National Skill Development Corporation

NSDC Full Form in Marathi = राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ

आपण हे देखील वाचले पाहिजे: