HRNC Full Form in Tamil

HRNC Full Form in Tamil | நீங்கள் HRNC பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

HRNC Full Form = Hindu Religious & Charitable Endowments Department

HRNC Full Form in Tamil = இந்து சமய அறநிலையத் துறை

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x