HF Cow Full Form in Tamil

HF Cow Full Form in Tamil | நீங்கள்HF Cow பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

HF Cow Full Form = Holstein Friesians Cow

HF Cow Full Form in Tamil = ஹோல்ஸ்டீன் ஃப்ரீசியன்ஸ் பசு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x